top of page

Pozvánka na trenérské vzdělání FTVS

Vážení sportovní přátelé,

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy připravuje ve školním roce 2018/2019 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení.

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví.

Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí.

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

ZDE jsou ke stažení základní informace k zápisu do 1. ročníku a zároveň termín pro další běh semináře pro získání licence „B“.

Veškeré další informace o kurzech CŽV , které pořádá FTVS najdete na webových stránkách fakulty v sekci pro veřejnost (www.ftvs.cuni.cz)

Děkujeme a těšíme se na spolupráci

Univerzita Karlova

Fakulta tělesné výchovy a sportu

ZPĚT NA KARATE BLOG
bottom of page